SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Kakovost

Komisija za ocenjevanje kakovosti Fakultete za turizem UM deluje v sestavi:
- doc. dr. Borut Vojinović, predsednik,
- doc. dr. Marko Koščak., namestnik predsednika,
pred. Boris Prevolšek, član,
- asist. Barbara Pavlakovič, članica,
- asist.  Nejc Pozvek, član,
- Darja Gabron, članica predstavnica nepedagoškega osebja, 
- Tomi Špindler, član študent,

​- Katja Kokot, član študent.

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO FAKULTETE ZA TURIZEM UNIVERZE V MARIBORU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2014/15

SAMOEVALVACIJSKO POROČILO FAKULTETE ZA TURIZEM UNIVERZE V MARIBORU ZA
ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije