SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

IZPITI

Izpitne roke za študijsko leto 2017/2018 najdete v AIPSU : 

 

 • REZULTATI IZPITOV so objavljeni na spletu oz. v elektronskem indeksu študenta.
 • Prijava in odjava izpitov se izvaja izključno preko interneta.
 • V primeru, da študent opravlja izpit četrtič, petič, šestič, se prijava na izpit izvede v referatu.

PRIJAVE IN ODJAVE IZPITOV

Prijava k izpitu - najmanj 8 dni pred dnevom izpita (štejejo se tudi sobote, nedelje in prazniki).

Odjava od izpita - najmanj 2 dni pred dnevom izpita (štejejo se tudi sobote, nedelje in prazniki).

 • Če se študent, ki se je prijavil na izpit, izpita ne udeleži, niti ga ne odjavi, se šteje kot, da je izkoristil izpitni rok. V tem primeru sme študent opravljati izpit šele v drugem naslednjem izpitnem roku, kar pomeni, da ima študent prepoved opravljanja izpita na prvem naslednjem izpitnem roku.
 • Če študent zaradi opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu in izpita ni pravočasno odjavil, se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno, če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku v referat dostavi ustrezna uradna pisna dokazila.
 • Če študent opravi izpit brez predhodne prijave v računalnik, se mu opravljen izpit ne prizna.
 • Pravico pristopiti k opravljanju izpita imajo samo tisti študenti, ki so prijavljeni in navedeni na seznamu prijavljenih za izpit.
 • Število pristopov k izpitu je omejeno.

Za študente dodiplomskega ali podiplomskega študija, ki so se prvič vpisali v študijskem letu 2012/2013 v 1. letnik ali po merilih za prehode (v višji letnik) velja:

 • Študent lahko posmezen izpit opravlja skupno največ šestkrat. V primeru, da študent tudi v zadnjem možnem opravljanju ne opravi posameznega izpita, se ga izpiše iz študijskega programa, po katerem je doslej študiral.
 • KOMISIJSKI IZPIT

Na komisijski izpit se študent prijavite preko spleta. Pred izpitno komisijo se opravljajo izpiti ali ponavljajo izpiti z namenom zvišanja ocene na pisno zahtevo študenta ali nosilca učne enote, obbvezno pa se pred izpitno komisijo opravlja 4. in vsak naslednji izpit.Cena izpita v študijskem letu 2017/2018 je 64,00 EUR (glej:http://ft.um.si/studenti/ceniki). UNP za plačilo pristopa k izpitu prejme študent na dom.

 • PRIZNANJE IZPITA Študent lahko zaprosi za priznanje izpita, ki ga je opravil na kateri od drugih fakultet oz. visokih šol. V tem primeru je potrebno izpolniti obrazec, ki je na voljo na naši spletni strani. K obrazcu je potrebno priložiti veljaven učni načrt ter original potrdilo o oceni, s katero je bil izpit opravljen. Popolno dokumentacijo odda v študentskem referatu, pred pričetkom prvih predavanj določenega predmeta. Referat posreduje prošnjo izvajalcu/nosilcu predmeta, ki nato odloči ali se izpit prizna v celoti, delno oz. se ne prizna. Na podlagi odločitve referat pošlje kandidatu sklep.

Prosimo, da si temeljito preberete:

 

 

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije