SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Obvestila

28.02.2014 ob 10:21

Pomembne informacije za študente FT

V referatu za študijske zadeve FT opažamo, da niste seznanjeni s svojimi pravicami in obveznostmi, ki jih določa Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM.

V izogib nevšečnostim v prihodnje vam še enkrat pošiljamo povezavo do pravilnika, katerega si natančno preberite (http://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/Strani/studij-na-um.aspx).

 

Posebej pa bi izpostavili naslednja člena:

6. člen (1): »Izpit je redna oblika zaključnega preverjanja in ocenjevanja znanja, ki ga opravlja študent po zaključku študijskega procesa.«

OBRAZLOŽITEV: To pomeni, da študent lahko opravlja izpit po končani izvedbi predavanj in vaj določenega predmeta. 

Na primer: Študent 1. letnika je v zimskem semestru poslušal ANG 1. V zimskem izpitnem obdobju se lahko prijavi samo na izpit iz ANG 1. V AIPSU vidite tudi roke za predmete, ki jih še niste poslušali (so v poletnem semestru - ANG 2), ti izpitni roki so namenjeni študentom višjih letnikov, kateri te obveznosti še nimajo opravljene. Torej, če določenega predmeta še niste poslušali, k izpitu NE MORETE PRISTOPITI

23. člen (4): »Če študent zaradi opravičljivega razloga ni pristopil k izpitu in izpita ni pravočasno odjavil, se upošteva, da je izpit odjavil pravočasno, če v roku 3 delovnih dni po izpitnem roku v referat dostavi ustrezna pisna dokazila. O ustreznosti dokazil v roku 3 dni odloči strokovna služba.«

V kolikor imate težave z AIPSOM, se napaka javi IT koordinatorju na naslov: skrbnik.ft@um.si, prijave (odjave) na izpite poslane preko e-pošte, pa bo referat upošteval le, če bodo poslane najmanj 7 dni (2 dni) pred izpitnim rokom, kakor je skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM.

 

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije