SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Obvestila

16.10.2013 ob 10:46

študentske volitve

Dragi študentje,

Končno je napočil čas kandidiranja v študentske svete članic. Kot prodekanja za študentska vprašanja vas vse tiste, ki se čutite, da bi radi postali ali ohranili svoje mesto v študentskem svetu lepo vabim, da oddate svojo kandidaturo.

 

Študentski sveti članic delajo na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah. Obravnavajo in dajejo mnenje o vseh splošnih, načelnih in posebnih vprašanjih visokošolske dejavnosti, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov; predlagajo kandidate iz vrst študentov v delovna telesa organov univerze in komisij univerze; se vključujejo v procese in aktivnosti samoevalvacije univerze; imajo pa tudi številne druge naloge. Študentje lahko preko študentskega sveta sodelujejo v organih univerze, o posameznih zadevah podajajo svoje mnenje, predloge in pripombe, tako da je njihov glas vedno in povsod prisoten. 

 

Študentje, ki želijo sodelovati pri sooblikovanju študijskega in obštudijskega procesa, lahko na začetku študijskega leta kandidirajo v študentski svet članice. Natančneje gre za razpis volitev v: 
- študentske svete letnikov, študentske svete absolventov, študentske svete podiplomskih študentov članic Univerze, 
- študentske svete članic Univerze, 
- študentski svet stanovalcev Študentskih domov.

 

 

Študentski svet letnika članice sestavljajo največ do štirje člani, ki skupaj s predsednikom letnika oblikujejo svet letnika. Enako določilo velja za svet absolventov in svet podiplomskih študentov. Predsedniki letnikov ter eden izmed članov sveta letnika pa potem sestavljajo študentski svet članice.

 

Kandidature je potrebno vložiti v času do 21. 10. 2013 do 12. ure, in sicer jo lahko vloži vsak študent, ki je vpisan v posamezni letnik oz. je absolvent ali podiplomski študent in kandidira v svoji volilni enoti. Kandidatura se v zaprti ovojnici naslovi na študentsko volilno komisijo članice s pripisom imena posamezne članice in vloži v vložišču Univerze na naslov Slomškov trg 15, 2000 Maribor s pripisom »za volitve v štud. svete (z navedbo imena članice) – ne odpiraj«. Kandidaturo je možno poslati tudi po pošti navedenim naslovnikom. Vendar ne pozabite, da mora biti vaša kandidatura 21. 10. 2013 ob 12.00 v Mariboru, kar pomeni, da jo moramo poslati po pošti, zato bomo vaše kandidature zbirali v referatu na Fakulteti za turizem do petka 18. 10. 2013 do 11:00 in vam s tem olajšali stroške pošiljanja. Še vedno pa velja to, da svojo kandidaturo oddate v ovojnici z istim naslovom, kot je navedeno zgoraj.

 

*ne pozabite, da morate tudi dosedanji člani študentskega sveta skozi ponovno kandidaturo, v kolikor želite svoje delo nadaljevati.

 

Volitve za predsednike in člane študentskih svetov letnikov in absolventov in podiplomskih študentov se opravijo dne 12. 11. 2013 v času od 9. do 16. ure. Pravico voliti in biti voljen ima vsak študent članic Univerze, ki ima na dan glasovanja status študenta Univerze v Mariboru.

 

Biti član študentskega sveta pomeni sooblikovati tvoj študijski čas, študijski čas prijateljev in tudi naslednjih generacij. S tem si lahko lahko nabereš neprecenljive izkušnje, navežeš kontakte, vse to pa bo koristno v tvoji prihodnosti, za katero sigurno načrtuješ, da bo uspešna in polna novih izzivov. Zato te vabimo, da poiščeš prodekana na svoji fakulteti, ki ti bo dal podrobne informacije, v priponki pa prilagamo letošnji razpis.

 

Kandidiraj na letošnjih volitvah!

 

 

Pri vročitvi kandidature bodite pozorni na navodila, ki so napisana v razpisu, saj se nepravilne kandidature ne bodo upoštevale. V razpisu je priloženih več prilog. Obrazec za kandidaturo za člana študentskega sveta stanovalcev študentskih domov pride v upoštev tistim, ki živijo v študentskih domovih, katerega pa v Brežicah še ne premoremo. Bodite pozorni na Obrazec za kandidaturo za člana letnika, absolventov in podiplomskih študentov članic ter na obrazec za kandidaturo za predsednika letnika, absolventov ter podiplomskih študentov.

 

Za vsa vprašanja sem vam na voljo na e-mail naslovu: maja.1993@gmail.com ali na tel. številki  041799271

 

Prodekanja za študentska vprašanja

Maja Žibert

 

Sklep o izvedbi volilne kampanje

Sklep o razpisu volitev v študentske svete

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije