SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Obvestila

12.09.2013 ob 02:14

Termini vpisa v višji letnik

Termin vpisa v višji letnik

Študente, ki imajo že opravljene pogoje za vpis v višji letnik, obveščamo, da bo vpis na fakulteti potekal v petek, 6. 9. 2013 ob 10. uri v avli fakultete.

Po vnaprej opravljeni obvezni elektronski prijavi v AIPSu, vpisni list natisnite in ga skupaj s prilogami prinesete na fakulteto.

Vpisna dokumentacija mora vsebovati naslednje priloge:

  • študentsko izkaznico,
  • datiran, lastnoročno podpisan in izpolnjen elektronski vpisni list (neizpolnjenih in nepodpisanih vpisnih listov ne bomo upoštevali),
  • potrdilo o plačilu vpisnih stroškov,
  • kopija odločbe (samo študenti, ki se bodo vpisovali na podlagi odločbe Komisije za študijske zadeve FT UM).

Plačilo vpisnih stroškov:

Stroški vpisa za UN program 2. letnik znašajo 37,71 eur, ki jih poravnate do datuma fizičnega vpisa na fakulteti. Stroški vpisa zajemajo: hologramsko nalepko, prispevek za informacijski sistem UM, ki ga boste uporabljali, delni prispevek za knjižnice in prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov ter delno kritje stroškov terenskih vaj.

Stroški vpisa za VS program 2 . letnik znašajo 47,35 eur, ki jih poravnate do datuma fizičnega vpisa na fakulteti. Stroški vpisa zajemajo: hologramsko nalepko, prispevek za informacijski sistem UM, ki ga boste uporabljali, delni prispevek za knjižnice in prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov, delno kritje stroškov terenskih vaj ter prispevek študentov, ki bodo opravljali obvezno prakso.

Prosimo Vas, da naveden znesek nakažete na:

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru

Cesta prvih borcev 36

8250 Brežice

TRR: SI56 0110 0600 0035 040

REFERENCA: SI00 121022013

Za študenti, ki pogojev za vpis v višji letnik še nimajo in bodo v septembru še opravljali izpite, bo termin vpisa določen za konec meseca septembra.

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije