SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Diplomska dela

POSTOPEK PRIPRAVE IN ZAGOVORA DIPLOMSKEGA DELA NA DODIPLOMSKEM ŠTUDIJU

1. PRIJAVA DIPLOMSKEGA DELA

PRED:

 • Razpis tem
 • Rok študentom za oddajo tem 13.3.2017.

 

 • Če študent teme ne prijavi, ga KŠZ pozove (rok 15 dni), KŠZ študentu sama določi temo.

ŠTUDENT PRINESE V REFERAT:

 • Prijava teme diplomskega dela (Priloga 1)
 • Soglasje mentorja (Priloga 2)
 • DISPOZICIJO diplomskega dela (tiskana oblika) 

Dispozicija mora biti skladna z Navodili za pripravo dispozicije diplomskih del in magistrskih del.

Študent dispozicijo v e-obliki (Word) pošlje po e-pošti: referat.ft@um.si.

 

Referat mora v roku 5 dni od popolne prijave teme posredovati temo na Komisijo za diplome (KZD) FT UM.

KZD v roku 5 dni izda soglasje: Soglasje komisije za diplome FT UM (Priloga 3) in izpolni Obrazec za pregled dispozicije FT UM.

Dekan izda Sklep o diplomskem delu, s tem: potrdi mentorja/somentorja, določi število izvodov, določi rok: 30.9.2017.

 

2. PRIPRAVA DIPLOMSKEGA DELA

Študent pripravi diplomsko delo skladno s:

- Pravilnikom  FT UM o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju,

- Navodili za pripravo diplomskih in magistrskih del na FT UM,

- Diplomsko delo mora biti jezikovno korektno in lektorirano.

Študent odda delo v DKUM – Digitalna knjižnica UM (povezava), ob oddaji vnese svoj in mentorjev ter somentorjev e‐naslov, kamor bo poročilo poslano.

 

3. ODDAJA DIPLOME

Študent odda elektronsko verzijo zaključnega dela (Word) in izjavo mentorja in somentorja o ustreznosti zaključenega dela (mentor lahko potrdi tudi preko e-pošte) v tehnični pregled v referat na e-naslov: referat.ft@um.si. Zaključno delo mora biti pred oddajo v tehnični pregled že lektorirano. KZD bo določila asistenta, kateri bo opravil tehnični pregled.    

 

Prvi tehnični pregled urejanja skladno z Navodili za pripravo diplomskih in magistrskih del na FT UM traja 5 delovnih dni za vsako zaključno delo, vsak nadaljnji pregled pa 3 delovne dni. V času letnega dopusta od 15. 7. do 15. 8. ti roki ne veljajo.

Študent odda v referat končne verzije diplomskega dela, in sicer:

 1. 2 (3 - somentor) spiralno vezane izvode,
 2. 2 trdo vezana izvoda (oz. najkasneje na dan zagovora),
 3. elektronsko verzijo objavi v sistem e-diplom (v DKUM) (oz. najkasneje na dan zagovora),
 4. PRILOGE:

- Poročilo o preverjanju podobnosti z drugimi deli (poročilo od DKUM),

- podpisano Izjavo mentorja in somentorja o ustreznosti zaključnega dela (Priloga 5),

- Potrdilo o lekturi (Priloga 7),

- Potrditev asistenta o tehničnem pregledu (obrazec),

- Izjava o istovetnosti tiskane in elektronske verzije zaključnega dela in objavi osebnih podatkov  diplomantov (Priloga 6).

- potrdilo, da so poravnane vse obveznosti v knjižnici (UKM pošljite e-mail na naslov: ft.knjiznica@um.si).

 

Zaključno delo je potrebno oddati v referat najkasneje do 2.9.2017 (z že opravljenim tehničnim pregledom). Oddaja zaključnega dela do tega roka zagotavlja možnost izvedbe zagovora zaključnega dela do 30.9.2017.  

 

Referat izda študentu UPN za plačilo diplomske listine (15,70 €, rok plačila 8 dni).

Ko so vsi dokumenti popolni, referat v roku 5 dni obvesti dekana, ki izda: Sklep o imenovanju komisije za zagovor diplomskega dela. Sklep prejme: kandidat-tka, člani komisije, javnost, arhiv. Datum in kraj zagovora se določi naknadno v dogovoru s predsednikom komisije za zagovor diplomskega dela.

 

4. ZAGOVOR

NAJKASNEJE NA DAN ZAGOVORA:

 • 2 trdo vezana izvoda,
 • elektronsko verzijo objavi v sistem e-diplom (v DKUM) - Referat zaklene zaključno delo.

Postopek zagovora – opisan v Pravilnikom FT UM o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju, str. 5.

Predsednik Komisije za zagovor še isti dan oddati v Referat Zapisnik o zagovoru diplomskega dela na dodiplomskem študiju (Priloga 9).

Referat izračuna zaključno oceno in izda Potrdilo o diplomiranju (Priloga 10).

Referat posreduje tiskano verzijo zaključnega dela v knjižnico, kjer se delo katalogizira v COBISS.

 

5. PODELITEV DIPLOM

Senat UM določi v študijskem koledarju za akademsko leto tri termine: spomladanski termin, poletni termin, jesenski termin. Vabilo na podelitev diplom s protokolom se diplomantom pošlje najmanj deset dni pred podelitvijo diplome.

Naslednja podelitev diplom bo v sredo, 5.4.2017, ob 18. uri.

 

RAZPISANE TEME

RAZPISANE TEME DIPLOMSKIH DEL 2016/2017 za UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM (14.11.2016)

RAZPISANE TEME DIPLOMSKIH DEL 2016/2017 za VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM (7.11.2016)

 

 

AKTI - DIPLOMSKA DELA

- Postopek diplomiranja na FT UM.ppt

PRAVILNIK FT UM o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju - (23.9.2015)

- NAVODILA za pripravo diplomskih in magistrskih del FT UM

- PREDLOGA za zaključna dela

NAVODILA za pripravo dispozicije diplomskih del in magistrskih del - (Nova, dopolnjena navodila so bila sprejeta na 34. redni seji KŠZ, 20.12.2016.)

 - PREDLOGA za pripravo dispozicije zaključnih del

- PLAGIATORSTVO - Navodilo o postopku ugotavljanja plagiatorstva

VLOGA ZA PODALJŠANJE VELJAVNOSTI TEME DIPLOMSKEGA/MAGISTRSKEGA DELA NA FT UM

- OBRAZEC ZA TEHNIČNI PREGLED DIPLOMSKEGA DELA

Pomembno: PODALJŠANJA TEME oz PONOVNA PRIJAVA TEME (obvestilo iz dne 31.8.2016)

 

Komisije za diplome FT UM:

 • doc. dr. Mitja Gorenak, predsednik,
 • doc. dr. Marko Koščak, član,
 • doc. dr. Borut Vojinović, član,
 • doc. dr. Maja Turnšek Hančič, članica,
 • pred. Boris Prevolšek, mag., član,
 • asist. Barbara Pavlakovič, članica,
 • asist. Nejc Pozvek, član,
 • asist. Maja Rosi, članica,
 • asist. dr. Andreja Trdina, članica.

Zapisniki sej Komisije za diplome FT UM

 

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije