SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Magistrska dela

POSTOPEK PRIPRAVE IN ZAGOVORA MAGISTRSKEGA DELA NA PODIPLOMSKEM ŠTUDIJU 

1. PRIJAVA MAGISTRSKEGA DELA

PRED:

 • Razpis tem (glej spodaj)
 • Prijava teme do 27.2.2017.

 

 • Če študent teme ne prijavi, ga Komisija za diplome pozove (rok 15 dni), Komisija za diplome  študentu sama določi temo.

ŠTUDENT PRINESE V REFERAT:

 • Prijava teme magistrskega dela (Priloga 1)
 • Soglasje mentorja (Priloga 2)
 • DISPOZICIJA magistrskega dela, vsebuje:

Dispozicija mora biti skladna z Navodili za pripravo dispozicije diplomskih del in magistrskih del.

Študent dispozicijo v e-obliki (Word) pošlje po e-pošti: referat.ft@um.si.

 

Referat mora v roku 5 dni od popolne prijave teme posredovati temo predvidenemu mentorju.

Komisija za diplome v roku 5 dni izda soglasje: Soglasje komisije za diplome FT UM (Priloga 3).

Dekan izda Sklep o magistrskem delu (Priloga 4), s tem: potrdi mentorja/somentorja, določi število izvodov, določi rok: 30.9.2017.

 

2. PRIPRAVA MAGISTRSKEGA DELA

Študent pripravi magistrsko delo skladno s:

- Pravilnikom  o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na podiplomskem študiju FT  UM,

- Navodili za pripravo diplomskih in magistrskih del FT UM,

- Magistrsko delo mora biti jezikovno korektno in lektorirano.

Študent magistrsko delo odda v DKUM – Digitalna knjižnica UM (povezava), ob oddaji vnese svoj in mentorjev ter somentorjev e‐naslov, kamor bo poročilo poslano.

 

3. ODDAJA MAGISTRSKEGA DELA

Študent odda elektronsko verzijo zaključnega dela (Word) in izjavo mentorja in somentorja o ustreznosti zaključenega dela (preko e-pošte) v tehnični pregled v referat na e-naslov: referat.ft@um.si. Zaključno delo mora biti pred oddajo v tehnični pregled že lektorirano. KZD bo določila asistenta, kateri bo opravil tehnični pregled.   

 

Prvi tehnični pregled urejanja skladno z Navodili za pripravo diplomskih in magistrskih del na FT UM traja 5 delovnih dni za vsako zaključno delo, vsak nadaljnji pregled pa 3 delovne dni. V času letnega dopusta od 15. 7. do 15. 8. ti roki ne veljajo.

Študent odda v referat končne verzije magistrskega dela, in sicer:

 1. 2 (3 - somentor) spiralno vezane izvode,
 2. 2 trdo vezana izvoda (oz najkasneje na dan zagovora)
 3. elektronsko verzijo objavi v sistem e-diplom (v DKUM) (oz najkasneje na dan zagovora)
 4. PRILOGE:

- Poročilo o preverjanju podobnosti z drugimi deli (poročilo od DKUM),

- podpisano Izjavo mentorja in somentorja o ustreznosti zaključnega dela (Priloga 5),

- Potrdilo o lekturi (Priloga 7),

- Potrdilo asistenta o tehničnem pregledu (obrazec),

- Izjava o istovetnosti tiskane in elektronske verzije zaključnega dela in objavi osebnih podatkov diplomantov (Priloga 6).

- potrdilo, da so poravnane vse obveznosti v knjižnici (pošljite e-mail na naslov: ft.knjiznica@um.si).

 

Zaključno delo je potrebno oddati v referat najkasneje do 2.9.2017 (z že opravljenim tehničnim pregledom). Oddaja zaključnega dela do tega roka zagotavlja možnost izvedbe zagovora zaključnega dela do 30.9.2017. 

 

Referat izda študentu zahtevek za plačilo listine za diplomiranje (15,70 €, rok plačila 8 dni).

Ko so vsi dokumenti popolni, referat v roku 5 dni obvesti dekana, ki izda:Sklep o imenovanju komisije za zagovor magistrskega dela (Priloga 8).  Sklep prejme:  kandidat-tka, člani komisije,  javnost,  arhiv.

 

4. ZAGOVOR

NAJKASNEJE NA DAN ZAGOVORA:

 • 2 trdo vezana izvoda (temno zeleno platno, napis v srebrni barvi),
 • elektronsko verzijo objavi v sistem e-diplom (v DKUM) - Referat zaklene zaključno delo.

 

Postopek zagovora – opisan v Pravilniku o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na podiplomskem študiju FT UM, str. 5.

Predsednik Komisije za zagovor še isti dan oddati v Referat Zapisnik o zagovoru magistrskega dela na študijskem programu 2. stopnje (Priloga 9).

Referat izračuna povprečno oceno in izda Potrdilo o magistriranju na študijskem programu 2. stopnje (Priloga 10).

Referat posreduje tiskano verzijo magistrskega dela v knjižnico, kjer se delo katalogizira v COBISS.

 

 

5. PODELITEV DIPLOM O MAGISTERIJU

Senat UM določi v študijskem koledarju za akademsko leto tri termine: pomladanski termin, poletni termin, jesenski termin.

Vabilo na podelitev diplom o magisteriju s protokolom se magistratntom pošlje najmanj deset dni pred podelitvijo diplom o magisteriju.

Naslednja podelitev diplom bo v sredo, 5.4.2017, ob 18. uri.

 

RAZPISANE TEME

RAZPISANE TEME MAGISTRSKIH DEL 2016/2017 za MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM (14.11.2016)

 

AKTI - MAGISTRSKA DELA

- Pravilnik o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na podiplomskem študiju FT UM

NAVODILA za pripravo diplomskih in magistrskih del FT UM

PLAGIATORSTVO - Navodilo o postopku ugotavljanja plagiatorstva

PREDLOGA za zaključna dela

NAVODILA za pripravo dispozicije diplomskih del in magistrskih del - (Nova, dopolnjena navodila so bila sprejeta na 34. redni seji KŠZ, 20.12.2016.)

 - PREDLOGA za pripravo dispozicije zaključnih del

OBRAZEC ZA TEHNIČNI PREGLED DIPLOMSKEGA DELA

Vloga za podaljšanje teme diplomskega dela

 

Pomembno: PODALJŠANJA TEME oz PONOVNA PRIJAVA TEME (obvestilo iz dne 31.8.2016)

 

Komisije za diplome FT UM:

 • doc. dr. Mitja Gorenak, predsednik,
 • doc. dr. Marko Koščak, član,
 • doc. dr. Borut Vojinović, član,
 • doc. dr. Maja Turnšek Hančič, članica,
 • pred. Boris Prevolšek, mag., član,
 • asist. Barbara Pavlakovič, članica,
 • asist. Nejc Pozvek, član,
 • asist. Maja Rosi, članica,
 • asist. dr. Andreja Trdina, članica.

Zapisniki sej Komisije za diplome FT UM

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije