SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

ŠTUDIJ Z DOBRO PRAKSO

Študij z dobro prakso

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je mlada strokovna in znanstveno raziskovalna institucija, ki stremi k odličnosti, inovativnosti in h kakovosti izvajanja študijskih programov oziroma pedagoškega procesa, kjer je vsak študent zelo pomemben in je individualno obravnavan. Njena posebnost je tudi v tem, da študentom ne nudi le pestro paleto teoretičnih znanj iz različnih segmentov turizma in širše, pač pa je vpeta tudi v poslovno turistično okolje. Turizem je v  nenehnem  porastu in nenehno spremlja dinamiko dogajanja v okolju, zato so na predavanja povabljeni tudi gostje iz prakse, ki teoretične vsebine podprejo še z izkušnjami in primeri iz poslovnega okolja. Vzporedno s tem se oblikuje mreža podjetij, s katerimi ima Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru sklenjene sporazume o sodelovanju, kjer študentje v sklopu študija opravljajo obvezno delovno prakso na različnih področjih turizma, prav tako pa s turističnimi organizacijami soustvarjajo seminarske naloge pri posameznih predmetih.

Turizem je interdisciplinarna in znanstvena veda, zato je tudi Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru močno vpeta v znanstveno raziskovalno usmerjenost. Ima raziskovalni inštitut in v postopku ustanovitve je tudi mednarodni laboratorij za eksperimentalne raziskave, v okviru katerega bodo študentje, asistenti in profesorji skupaj s turističnim gospodarstvom lahko izvajali znanstveno raziskovalno dejavnost in razvojne projekte.

Vsi skupaj si prizadevamo ustvariti slovenski turistični prostor čim bolj privlačen, pester in atraktiven. Na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru pa si prizadevamo, da bi bodoči diplomanti turizma stopili v ta prostor z globalnim znanjem in potrebnimi kompetencami, pripravljeni na soustvarjanje in življenje v njem.

 

Sodelujte z nami

Povabilo študentkam in študentom

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru ima že sklenjene sporazume o sodelovanju s posameznimi turističnimi podjetji in organizacijami glede izvajanja obvezne delovne prakse za študente. Naprošamo vas, da razmislite, kje bi želeli opravljati obvezno delovno prakso, saj bomo v mesecu novembru pričeli evidentirati vaše usmeritve in skupaj se bomo pričeli pripravljati na vsebine v okviru programa izvajanja delovne prakse, da boste v delovna okolja vstopili čim bolj pripravljeni na nove izzive.

Vsi tisti, ki pa že imate dogovorjeno, v katerem turističnem podjetju boste opravljali obvezno delovno prakso, prosimo, če nam to sporočite.

Povabilo turističnemu gospodarstvu

Prosimo podjetja, institucije in organizacije iz področja turizma, ki ste pripravljeni sprejeti študente Fakultete za turizem Univerze v Mariboru na obvezno delovno prakso v vaše poslovno okolje, da nas o tem obvestite.

Prav tako si želimo vašega mnenja o tem, katere segmente iz področja turizma razvijati v našem okolju, saj bomo glede na potrebe okolja oziroma turističnega gospodarstva oblikovali študijske programe za prihodnje.

 

 

 

 

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije