SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Vpis v višje letnike, absolventski staž in ponavljanje letnika

Vpis v višji letnik, absolvenstki staž in ponavljanje letnika v študijskem letu 2017/2018

 

Draga študentka, dragi študent,

10. avgusta 2017 se odpre e-vpis v višje letnike. E- vpis bo potekal preko sistema AIPS.

 

POGOJI za napredovanje v višji letnik in ponavljanje letnika so navedeni na spletni strani pod vašim študijskim programom. 

 

NAVODILA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK IN PONAVLJANJE LETNIKA V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

KDAJ

Elektronski vpis bo mogoč od 10. avgusta 2017 do najkasneje srede, 20. septembra 2017. Vašo dokumentacijo moramo v referat prejeti najkasneje do petka, 22. septembra 2017. Prosimo vas, da dokumentacijo za vpis pošljete takoj, ko izpolnite pogoje za vpis. Le tako vam bomo lahko vpis uredili in vam dokumentacijo vrnili v nekaj dneh.

KAKO

-          Vpis v višji letnik in ponovni vpis v isti letnik bo letos potekal po pošti.

-          Preko sistema AIPS se boste lahko elektronsko vpisali, ČE IMATE OPRAVLJENE VSE PREDPISANE OBVEZNOSTI.

 

OPIS POSTOPKA VPISA V VIŠJI LETNIK (za vse, ki izpolnjujejo pogoje):

 • Ko imate izpolnjene vse pogoje za vpis, se preko sistema AIPS elektronsko vpišete (kliknite e-vpis in sledite navodilom). 
 • Izpolnjen VPISNI LIST natisnete in ga PODPIŠETE povsod, kjer je to potrebno. 
 • OBVEZNE PRILOGE:

1.       PREDMETNIK, v katerega se študent vpisuje. Predmetniki za TISK: VS 2. letnik, VS 3.letnik, UN 2. letnik, UN 3. letnik, MAG 2. letnik. (*natisnite samo letnik, v katerega se vpisujete!)

 1. Izpolnjena IZJAVA O NEZGODNEM ZAVAROVANJU (pdf). Pozor: ne pozabite obkrožiti A ali B!
 2. Dokumentacijo z obveznimi prilogami s priporočeno pošiljko pošljete na naslov: Univerza v Mariboru Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, s pripisom »Za vpis v višji letnik«. 
 3. Po vpisu boste na domači naslov prejeli univerzalni plačilni nalog za plačilo stroškov vpisnine in 4 izvode potrdil o vpisu. Cenik za študijsko leto 2017/2018 najdete na spletni strani FT (cenik). Vpisne stroške poravnate po prejetju plačilnega naloga
 4. Hologramsko nalepko za študentsko izkaznico boste osebno prevzeli naknadno v času uradnih ur v referatu. 

 

V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, ga lahko prav tako naročite preko sistema AIPS. 

 

* VPIS V VIŠJI LETNIK (za študente, ki se bodo v višji letnik vpisali na podlagi odločbe Komisije za študijske zadeve FT UM):

 • Študenti, ki ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti za vpis v višji letnik, lahko skladno s 85. čl. Statuta UM zaprosite za vpis v višji letnik pod posebnimi pogoji.
 • Vlogo za vpis v višji letnih pod posebnimi pogoji morate oddati na KŠZ najkasneje 7 dni pred naslednjo sejo KŠZ (vloga). Obvezno priložiti: potrdilo o plačilu izdaje sklepa.
 • Poleg zgoraj navedene dokumentacije (podpisan vpisni list, predmetnik in izpolnjeno izjavo o nezgodnem zavarovanju) obvezno pošljete še kopijo odločbe KŠZ.

 

* VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ (vpisna navodila so ista kot za vpise v višje letnike). Študent lahko preveri v študentskem referatu, če ima pravico do vpisa v absolventski staž.

 

* PONAVLJANJE LETNIKA

 • Študent, ki izpolnjuje pogoje za ponavljanje letnika, mora pred vpisom obvezno vložiti prošnjo za ponavljanje letnika na Komisijo za študijske zadeve FT UM, najkasneje 7 dni pred naslednjo sejo KŠZ.

 

Ukrepanje v primeru težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista:

V primeru, da izpolnjujete pogoje za vpis ter vam elektronski sistem AIPS kljub temu ne omogoči e-vpisa, pošljite e-mail z opisom težave na spletni naslov aips@um.si (in ne na spletni naslov referata). 

 

 

 

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije