SL | EN

informacije: 08 205 4010

Nahajate se tukaj

Vpis v višje letnike in ponavljanje letnika

Vpis v višji letnik in ponavljanje letnika v študijskem letu 2016/2017

16. avgusta se odpre e-vpis v višje letnike. E- vpis bo potekal preko sistema AIPS.

 

POGOJI za napredovanje v višji letnik in ponavljanje letnika so navedeni na spletni strani pod vašim študijskim programom. 

 

NAVODILA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK IN PONAVLJANJE LETNIKA V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017

KDAJ

Elektronski vpis bo mogoč od 16. avgusta 2016, do najkasneje srede, 21. septembra 2016. Vašo dokumentacijo moramo v referat prejeti najkasneje do petka, 23. septembra 2016. Prosimo vas, da dokumentacijo za vpis pošljete takoj, ko izpolnite pogoje za vpis. Le tako vam bomo lahko vpis uredili in vam dokumentacijo vrnili v nekaj dneh.

KAKO

 • Vpis v višji letnik in ponovni vpis v isti letnik bo letos potekal po pošti.
 • Preko sistema AIPS se boste lahko elektronsko vpisali, ČE IMATE OPRAVLJENE VSE PREDPISANE OBVEZNOSTI.

 

OPIS POSTOPKA VPISA V VIŠJI LETNIK (za vse, ki izpolnjujejo pogoje):

 • Ko imate izpolnjene vse pogoje za vpis, se preko sistema AIPS elektronsko vpišete (kliknite e-vpis in sledite navodilom). 
 • Izpolnjen vpisni list natisnete in ga PODPIŠETE povsod, kjer je to potrebno. 
 • OBVEZNE PRILOGE (dve):

1. PREDMETNIK, v katerega se študent vpisuje:

2. Izpolnjena IZJAVA O NEZGODNEM ZAVAROVANJU (pdf). Pozor: ne pozabite obkrožiti a) ali b)!!!

 

 • Podpisan vpisni list in obvezne priloge s priporočeno pošiljko pošljete na pristojni referat na naslov (Univerza v Mariboru Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice s pripisom »Za vpis v višji letnik«). 
 • Po vpisu boste na domači naslov prejeli plačilni nalog in 4 izvode potrdil o vpisu. Cenik za študijsko leto 2016/2017 najdete na spletni strani FT (cenik). Vpisne stroške poravnate po prejetju plačilnega naloga
 • Hologramsko nalepko za študentsko izkaznico boste prevzeli naknadno v času uradnih ur v referatu. 

V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, ga lahko prav tako naročite preko sistema AIPS. 

 

* VPIS V VIŠJI LETNIK (za študente, ki se bodo v višji letnik vpisali na podlagi odločbe Komisije za študijske zadeve FT UM):

 • Študenti, ki ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti za vpis v višji letnik, lahko skladno s 85. čl. Statuta UM zaprosijo za vpis v višji letnih pod posebnimi pogoji.
 • Vlogo za vpis v višji letnih pod posebnimi pogoji morate oddati na KŠZ najkasneje 7 dni pred naslednjo sejo KŠZ.
 • Poleg zgoraj navedene dokumentacije (podpisan vpisni list s predmetnikom, izpolnjena izjava o nezgodnem zavarovanju) obvezno pošljete še kopijo odločbe KŠZ.

 

* VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ (vpisna navodila so ista kot za vpise  v višje letnike). Študent lahko preveri v študentskem referatu, če ima pravico do vpisa v absolventski staž.

 

*PONAVLJANJE LETNIKA

 • Študent, ki izpolnjuje pogoje za ponavljanje letnika, mora pred vpisom obvezno vložiti prošnjo za ponavljanje letnika na Komisijo za študijske zadeve FT UM, najkasneje 7 dni pred naslednjo sejo KŠZ.

 

Ukrepanje v primeru težav pri izpolnjevanju elektronskega vpisnega lista:

V primeru, da izpolnjujete pogoje za vpis ter vam elektronski sistem AIPS kljub temu ne omogoči e-vpisa, pošljite e-mail z opisom težave na spletni naslov aips@um.si (in ne na spletni naslov referata). 

 

 

© 2011 Fakulteta za turizem v Brežicah | Pravno obvestilo | PiškotkiAvtorji: ENKI komunikacije